2 november 2014
-
30 november 2014
'Terugblik'
 
Paula en Paul Corten, samen bijna 160 jaar
 
Met weemoed in het hart beŽindigen wij dit jaar onze activiteit als galeristen. Het waren 27 zeer inspirerende jaren waarin wij meer dan 170 exposities mochten realiseren. Veel dank gaat uit naar onze kunstenaars om hun jarenlange coŲperatie en hun trouw aan het gedachtegoed van de galerie. Onze waardering geldt niet in de laatste plaats de collectioneurs die de ontwikkeling van onze kunstenaars volgden om bij iedere nieuwe koers ín werk aan te schaffen. Zij verleenden bestaansrecht aan de galerie. Denken wij aan de vele openingsspeeches die zijn uitgesproken door verzamelaars, de interessante verslagen van journalisten, dat alles heeft bijgedragen aan de promotie van onze kunstenaars. Tenslotte: de steun van de Mondriaanstichting (nu Mondriaanfonds) is voor veel van onze jonge kopers onontbeerlijk geweest.
Na 30 nov. 2014 is de galerie gesloten.
Klik hier voor afbeeldingen